Elementy składowe układu
klimatyzacji:

FILTR KABINOWY
DMUCHAWA
SKRAPLACZ
PAROWNIK
KOMPRESOR (SPRĘŻARKA)
ZAWÓR ROZPRĘŻNY
OSUSZACZ
KLIMATYZACJA
Jak zapewne wielu z was wie klimatyzacja samochodowa służy do schładzania powietrza napływającego do wnętrza samochodu. Oczywiście jest to prawdą, jednak to nie jedyna ważna funkcja układu klimatyzacji. Mówiąc bardziej ściśle, rolą klimatyzacji samochodowej jest proces wymiany powietrza w kabinie samochodu, mający na celu utrzymywanie żądanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do prowadzenia pojazdu i funkcjonowania człowieka. Temperatura powietrza oraz jego wilgotność mają bardzo istotny wpływ na komfort i bezpieczeństwo podczas podróżowania.  Z badań wynika, że optymalne warunki dla osoby prowadzącej samochód występują przy spełnieniu następujących parametrów powietrza - temperatura wewnątrz pojazdu powinna wynosić odpowiednio od 20 - 27 C° przy wilgotności względnej od 40 - 60% (max 35 - 65%). Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub nawet senności! Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu wolnym od kurzu, bakterii oraz wszelkiego rodzaju pyłków i nieprzyjemnych zapachów.

Działanie klimatyzacji polega na zjawiskach sprężania i rozprężania oraz zmiany stanu skupienia czynnika chłodniczego krążącego w układzie.  Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło z wnętrza samochodu przechodząc ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie oddaje ciepło do atmosfery zmieniając się z gazu w ciecz. Zjawisko to pozwala na ochłodzenie wnętrza samochodu z powietrza napływającego do środka oraz oddania ciepła na zewnątrz.

Klimatyzacja sprawdza się również doskonale zimą, ponieważ osusza powietrze napływające do kabiny, pozbawiając go tym samym wilgoci. Efektem, jaki otrzymujemy jest brak zaparawanych lub zamarzniętych szyb od środka, co nie trzeba przypominać ma niebagatelny wpływ na komfort i bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy, że wilgoć powstaje również na skutek pozostawionej wody na ubraniu lub śniegu na butach, które to wnosimy do środka samochodu, dlatego istotnym jest fakt ich usuwania z dywaników samochodowych. Oprócz regularnych przeglądów klimatyzacji, ważnym jest też jej regularne włączanie. Specjaliści podają, że uruchomienie klimatyzacji raz na tydzień na około dziesięć minut, powinno zapobiegać jej uszkodzeniu. 
Serwis

Promocje

Przewodnik techniczny

Locust Car Service


© 2016 Rubicon, All Rights Reserved
Jesteśmy partnerem sieci O.K. SERWIS